Rüyalarsitesi.com a hoş geldiniz.

Her ne kadar rüya tabirlerine dair bulunan ilk kayıt M.Ö. 3100’lü yıllarda, Mezapotamya’da Sümer krallarının kil tabletlere yazdırdığı rüyaları olsa da, aslında rüya tüm insanlığa ait, tarihi de insanlık tarihi kadar eski olan bir kavramdır.

Yüzyıllar içinde rüya ve rüya tabirlerine bakış çeşitli evrelerden geçmiştir. Mesela Sümerlilerde kişi rüyaya daldığında bedenini terk edip, farklı bir boyuta, rüyalar âlemine gittiğine inanılırken, Babilliler ve Asurulular rüyaları iyi ve kötü rüyalar olarak iki gruba ayırmışlardır. Bu iki uygarlık da iyi rüyaların Allah tarafından, kötü rüyaların da şeytan tarafından gönderildiğine, ayrıca rüyaların gelecek ile ilgili bazı mesajlar taşıdığına da inanmışlardır.

Dinimizde de rüyalara yer verilmiştir. Peygamber Efendimize vahiy ilk altı ay rüya yoluyla gelmiştir. Ayrıca Saffat Suresinde Hz. İbrahim’in ve Yusuf Suresinde Hz. Yusuf’un bütün hayatının rüya yoluyla kendisine aktarıldığı anlatılmaktadır.

Osmanlı döneminde de rüyaların etkisi büyüktür. Bu dönemde rüyalar öte âlemden gelen, ilahi mesajlar olarak kabul edilmişlerdir. Bu sebeple Sultanlara ait rüyalar kayıtlara alınmıştır.

Günümüzde ise, yüzyıllar hatta bin yıllar içinde birçok değişime uğrayan rüyalar ve rüya yorumlarının adeta bir harmanı ile karşı karşıyayız. Hem Freud’un "Rüyalar anlamsız değildir. Bütün rüyaların sebepleri vardır, bunlar hayatta yaşadığımız duygusal bazı olayların sonucudur." doktrinin hem de Osmanlı’nın ilahi mesaj değerlendirmesini kullanıyoruz adeta.


Copyright © 2018 - 2020 Ruyalarsitesi.com sitesinde yapılan rüya anlamı ve tabirleri, herhangi bir başka web sitesinde yayınlanamaz, başka web sitesine kopyalanamaz, dağıtılamaz ve çoğaltılamaz.